Qafila-t-as-Salam
(Fredskaravane)

   
    Tohundre kunstnere fra flere forskjellige kunstgrener, halvparten kvinner, halvparten menn fra alle denne planetens fem kontinenter, trettes i Tripolis. Libya, for derifra å ferdes på kameler via Chad og Sudan til Uganda.

Under denne reisen utvikles individuelle og kollektive lyrikk/prosa, teater/sirkusstykker, filmer/video, malerier og skulpturer i internasjonale grupper, der man informerer hverandre om de forskjellige kulturer og gjensidig har innflytelse på hverandre. Dessuten dannes diskusjonsgrupper, der man snakker om religiøse/etiske verdiforestillinger, om revolusjon/samfunnsforandring (stammetenking/nasjonalisme/internasjonalisme/verdensborgerkap), om tradisjoner og nye former og muligheter for samliv, om menneskerettigheter, lover og justis, om vitenskap og økologi, rasjonalitet og irrasjonalitct/magi/mystikk og om kjonnenes forhold. Det opprettes råder angående ernæring, helse og konflikter; generelle spørsmål (om nødvendig) tas opp i generalforsamlinger. Alle resultater blir opptegnet og offentliggjort. De blir ledsaget av fagfolk innen ørkenviten, medisin og teknikk. De fire involverte regjeringene stiller seg positive og understøtter prosjektet; i borgerkrigsområder forhandler utvalgte representanter med de aktuelle war-lordene under beskyttelse av De forente nasjoner.

Finanser: Hvert medlem investerer så mye del kan; honorarer fra internasjonale sendere, sponsoring fra multinasjonale konserner.

   
 

   
    Livet i den nåværende "globale landsby", hvor man er istand til å overvinne tusender av kilometer på noen timer, lar menneskenes forhold til tid og rom gå tapt. Kamelenes langsomhet vil gi dette tilbake til deltakerne i Qaflat as-Salam. Ørkenens endeløse vidde, urskogens klare natur vil muliggjøre for dem å legge metropollivet bak seg og dermed utfolde en naturlig kreativitet. Kulturenes sammentreff vil la nye ideer om kunst og liv eksplodere. Den internasjonale interessen for Qafila-t-as-Salam, den globale utbredelsen av denne begivenheten vil rette blikket til den metropolitane verden mot området med de hardeste krisene i denne verden, og den vil demonstrere nødvendigheten av å rette oppmerksomheten mot del fattigste og mest glemte kontinent på denne jord - Afrika.

   
 

   
   
Treftpunkt for alle interesserte i Qafila-t-as-Salam-2001 website, der alle ankommende ideer blir samlet og diskuter;
Opprettelse av en komite med medlemmer fra forskjellige land, som planlegger den nøyaktige ruten, tider, spørsmål om kunst, ernæring, hygiene og logistikk;
Lete ener sponsorer

Christof Wackernagel, Tripolis - 24-1-1999