Qafila-t-as-Salam
(OLUGENDO OLULUNGI)   
    Abantu ebikumi bibiri abebitone ebyenjawulo and abamu kubo bakazi, abalala basajja okuva munsi yonna bakusisinkana, mu kibuga Tripoli ekya Libya, okutandika olugando lwabwe olwokuvuga enngamiya okumalako amawanga Chad, Sudan, okutuka mu Uganda mu lugendo lwabwe luno, bebekulakulanya mu bibinja ebyenjawulo munsi yonna kinomu nebyo kwegatta mu bikwate, mukuzanya katemba okuzanya films oba videos, amazina, okuyimba, okusiiga ebifananyi nokuweesa ebintu ebyenjawulo, nokwagaza abantu banabwe ebyobuwangwa bwabwe. Basisinkana mubibinja okukubaganya ebirowoozo ku ddiini zabwe nekumbeera zabantu babulijjo, nekuntambula zabwe mu bulamu obwenjawulo (kumawana agabulijjo nagansi yonna) "kungeri gyebakulamu mu ngeri eyenjawulo nokusobola okubeera awamu nga ekitole. Okuyiga eddembe lyobuntu, okuyiga amateeka awamu nebiragiro, nokusoma kubintu ebisaana nebyo ebitasaana awamu nokuyiga embeera zebitonde byona ebisa nenkula yabyo . Era bagenda bayiga engeri omuntu gyayinza okubuuza ebibuuzo era nengeri gyayinza okubidamu. Bayiga kubikwata kumalogo oba ebyobusawo obwekinansi nokuyiga ebikwata kubyawandiikibwa ebitukuvu nokumanya amakulu agabirimu nokumanya luanda ki oluli wakati webintu byobuwangwa nebyawandikiibwa ebitukuvu . Abantu bano bateekateeka obulamu bwabwe bona mu bukiiko obubakulembera bonna er ebivamu byona biwandiikibwa era nebirangirirwa wonna.

Mulugengo lwabwe luno bawerekerwako abantu abalina obumanyirivu mu ddungu, okugeza nga abasawo nabalongosa ebikozesebwa byabwe byona abakulimbeze bamawanga ana agetabye mulutambula luno bakiriganyiza kubukuumi bwekitongole kino, nadala mubitundu ebirimu entalo ezomunda er balonda omwogezi wabwe anatabaganya nabalwanagana era nga bayambibwako obukuumi bwe kibiina kyamawanga amagatte.

Ebyensimbi buli yenna eyetabye mu lutambula luno kabe musajja oba mukazi ajja kuwangayo ekyo kyonna kyaba asobodde okusobola okusasulira ebye mpuliziganya mumawanga gonna, ebya basasuliddwa abe kigongole ky multinational Trusts.

   
 

   
    Okubeera mu bitundu byensi eno eye toloode omuntu mwasobola okutambula enkumi nenkumi zakilo metres mu budde mpawo kaaga, abantu bafiridwa enkolagana olwobudde awamu nebiseera olwentambula ye nngamiya enafu oba Qafila-t-as-Salam byakusanga obuzibu obwo olwobwaguuga (bugazi) bwe ddungu ne mbeera zebibira ku lukalu lwa Africa bigya kubayamba okuva mu bukulembeze bwa banadiini basobole okwekolera ebyabwe ebyanakyewa. Olwo kubeera ekintabuli mubyobuwangwa, kigya kuletera abalambuzi bonna okuyiiya ebitone ebipya awamu nembera zabantu olwobwagazi bwabantu munsi yonna ekitongole kyebyempuliziganya munsi yonna awamu ne Qafitat bebagenda okukulemberamu okusasanya amawulire gekigambo kya Katonda mubitundu ebikyali ebikakanyavu ebitakiriziganya na kigambo kya Katonda munsi yonna era ekibinja kino kigya kwekalakasa olwokwagala okuyamba amawanga amaavu agali ku semazinga wa Africa.

   
 

   
    Olukunngana lwabantu bona abali mu kibinja kya ba Qafila-t-as-Salam munsi lubamu okukubaganya ebirowoozo nokuwa amagezi abantu. Okutondawo akakiiko akanatulwaako abakiise okuva mu mawanga aganjawulo okuteekateeka olugendo, obudd, ebibuuzo kubitone byabwe, emmere, obuyonjo endabirira yebikozesebwa eneyisa. Okuwayo obuyambi wonna.

Christof Wackernagel, Tripolis - 24-1-1999